Vind je purpose en maximaliseer je geluk met mindfulness

We zijn allemaal op zoek naar geluk. Mindfulness kan je helpen in contact te komen met wat het is dat jou gelukkig maakt. Vaak hebben we het dan over het leven op basis van je “purpose”.

Ik gebruik het geluksbegrip in een brede zin. We zijn niet op zoek naar ongeluk; we willen ons leven zo prettig mogelijk inrichten. Uit die inrichting vloeit een zekere mate van geluk voort.

Ik heb het dus niet over geluk in de liefde, of over het winnen van de loterij. Ik heb het zelfs niet over gelukzaligheid of extase. Het gaat hier simpelweg over een leven leiden waar je tevreden mee bent en waarin jouw specifieke talenten goed tot hun recht komen.

Door mindful aanwezig te zijn bij je ervaring op ieder moment kom je in contact met jouw likes en dislikes. Deze zullen niet allemaal nieuw voor je zijn maar naar gelang je mindfulness sterker wordt wordt ook je begrip van hoe je geest werkt steeds meer “real-time”; je innerlijke kompas ontwikkelt zich.

Je komt er op deze manier achter hoe je jezelf tegenwerkt in verschillende situaties. Sommige mensen raken snel verontwaardigd over de handelingen van andere mensen. Anderen maken zich steeds zorgen over dingen die buiten de eigen invloedssfeer liggen. Een derde kan de narigheid die om hem heen plaatsvindt maar niet van zich afzetten.

En wellicht merk je ook op waar je bezig bent met het najagen van de dromen die niet van jou zijn. Voor de een is dat het volgen van een oninteressante opleiding en voor de ander is het werk dat je niet leuk vindt. Nog weer een ander voelt zich verplicht om te blijven in een relatie die onvoldoende oplevert.

Patronen worden blootgelegd en wellicht voor het eerst word je verleid om deze patronen te accepteren zoals ze zijn. Op dit moment. Omdat ze er op dit moment immers al zijn heeft het objectief gezien weinig zin om je ertegen te verzetten; dat schept alleen maar meer strijd. Veel slimmer om ze te accepteren – vanuit de fictie dat een deel van je ooit het briljante idee heeft gehad dat het creëren van deze situatie zou bijdragen aan je geluk.

Easy for me to say… En probeer het maar eens niet te doen; je verzetten. Dat valt nog niet mee! Toch zit ook hier een zekere progressie in. Hoe meer je tracht om je verzet te accepteren, hoe meer ook dat verzet verzacht. Zo worden mindfulness en acceptatie samen steeds sterker.

Maar je wilt natuurlijk niet blijven hangen in een situatie die niet meer voldoet aan je toegenomen zelfkennis. Mijn ervaring is dat het onderzoek naar de onderliggende redenen voor het ontstaan en het voortduren van deze situatie zichzelf aanzwengelt. Hieruit komt een groter begrip voort van je sterktes en zwakheden, van je uitdagingen en kansen.

In de introductiecursus meditatie gaan we concreet en intensief aan de slag met deze oefeningen en met een reeks handige kapstokjes waaraan je elementen van je ervaring kunt ophangen.

Zo kom je dichterbij een oplossing voor het pienter omgaan met de situaties waarin je jezelf in de weg zit. En omdat je dichter bij jezelf komt, kom je dichter bij het raffineren van je purpose.

Dat betekent niet dat je na een cursus van acht weken precies weet waar je carriere heengaat of dat je de liefde van je leven hebt gevonden. Dit raffinageproces kan enige tijd in beslag nemen en krijgt vooral nieuwe impetus door in beweging te blijven.

Als je intensief aan de slag gaat met de oefeningen en materialen die je worden aangereikt leer je een stuk meer over jezelf en welk ander uitgangspunt is er? Om af te sluiten met een citaat van Oscar Wilde:

Be yourself; everyone else is already taken

Eén antwoord op “Vind je purpose en maximaliseer je geluk met mindfulness”

  1. Weer een mooi stukje, Merijn. Al lezend komt dat beroemde gedichtje weer bij me op:
    Geef me de kracht om te accepteren wat ik niet kan veranderen
    De moed om te veranderen wat ik kan veranderen
    En de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *