Het avontuur van het bewustzijn

De mens is een maker van instrumenten. Hij neemt echter zelden de tijd om naar zijn belangrijkste instrument te kijken: zijn geest. Het is die geest die al onze kennis over de wereld waarin we leven mogelijk heeft gemaakt. Die de mensheid heer en meester over zijn omgeving heeft gemaakt. Die als een telescoop de meest uiteenlopende natuurlijke fenomenen onderzoekt.

Wat als we die telescoop nu eens naar binnen richten? Op de geest zelf?

Inward heeft twee doelen. Het eerste – en belangrijkste – doel is het onderzoek naar het (menselijk) bewustzijn. Ik hang hierin geen dogma’s aan. Totnutoe hebben de spirituele tradities van de wereld het meeste onderzoek voor hun rekening genomen. De lessen die daaruit geleerd kunnen worden – en de methoden die ze gebruiken – neem ik graag als uitgangspunten van ze over. Daar houdt de overname echter op. Ik zou een houding van zero tolerance jegens onverifieerbaar spiritueel gebazel willen voorstellen.

Het tweede doel van Inward hangt hier nauw mee samen. Als het avontuur van het bewustzijn de diepte van het menselijk vermogen tot (zelf-) kennis verkent, dan houdt het tweede doel zich vooral bezig met de oppervlakkige, direct toepasbare lessen voor onze dagelijkse levens. De laaghangende vruchten:

  • “Hoe leid ik een zo gelukkig mogelijk leven?”
  • “Hoe ga ik om met verlies?”
  • “Hoe blijf ik stabiel in onstabiele tijden?”

Dit soort vragen is relevant voor ieder persoon, in iedere tijd. Ze zijn relevant voor jou, in het hier en nu. Door de antwoorden van verschillende filosofische en spirituele tradities naast elkaar te zetten en door hun methoden met elkaar te vergelijken kunnen we lessen trekken voor ons dagelijkse leven. Geholpen door deze kennis ben je vervolgens vrij om technieken en opvattingen te combineren tot een samenhangende levensvisie die het beste past bij jouw specifieke karakter en levensinstelling. Niet omdat een dogma je dat oplegt maar omdat het werkt, voor jou.

Stop met het leven als eenvoudige gebruiker van je grootste instrument. Bevrijd jezelf van onvrijheid, ongelukkigheid en onmogelijkheden. Kom ontdekken hoe jouw geest werkt, wat jouw geest graag doet en waar hij moeite mee heeft. En oefen je geest vervolgens in vrijheid, geluk en mogelijkheden.

Welkom bij inward.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *