Sociaal ondernemerschap met mindfulness

Inward meditatiecentrum Utrecht is toegewijd aan een betere wereld. En een betere wereld begint bij de mens zelf. Mindfulness kan een rol spelen in het streven naar het worden van een beter, gezonder en socialer individu. Dat dat proces kan leiden tot een groter gevoel van verbondenheid, bestemming en geluk is mooi meegenomen.

Daarom biedt Inward mindfulness activiteiten en yoga aan voor groepen met een afstand tot de samenleving en mensen met een kleine beurs. Hieronder kun je meer lezen over de voordelen van mindfulness bij een drietal use cases.

Mindfulness voor studenten

Studenten aan het middelbaar en hoger onderwijs hebben doorgaans een kleine beurs (tegenwoordig: lening) en functioneren onder veel tijds- en prestatiedruk. In de hedendaagse snel-veranderende samenleving worden studenten steeds vaker opgeleid voor een baan waarvan niemand het toekomstige bestaan kan garanderen. Dit alles kan zorgen voor stress en andere klachten.

Een mindfulnesstraining brengt studenten een set vaardigheden bij waarmee ze op een andere manier kunnen omgaan met de stress van de studie en de onzekerheid van de toekomst. Een set vaardigheden waarvan ze de rest van hun leven profijt kunnen hebben.

In samenwerking met onderwijsinstellingen werkt Inward aan het aanbieden van deze cursussen tegen een gereduceerd tarief. Inward meditatiecentrum biedt bij haar cursussen standaard een studententarief aan. Daarnaast biedt Inward studenten een voordelig abonnement aan waarmee ze kunnen deelnemen aan inloopsessies en workshops omtrent mindfulness meditatie.

Mindfulness voor gevangenen

Als je in de gevangenis zit is dat meestal niet voor niets. Je wordt gestraft voor een ernstig vergrijp. Veel gevangenen kunnen maar moeilijk omgaan met de isolatie en de hardheid van het leven. Menigeen gaat zowel emotioneel als fysiek op slot. De persoon leeft in een persoonlijke hel en vindt geen manier om aan zijn lot te ontsnappen. Dit leven in een persoonlijke hel verklaart soms waarom iemand uberhaupt in de gevangenis is terechtgekomen.

Mindfulness kan gevangenen in contact brengen met een stukje meta-bewustzijn. In plaats van eindeloos te blijven ronddraaien in de boze of angstige gedachtenkronkels die ze op het slechte pad hebben gebracht, ontwikkelen ze stukje bij beetje het vermogen tot neutrale observatie. Als dat geoefend wordt komen er dingen los en ontstaat er ruimte voor verwerking en reflectie. De gevangenis wordt natuurlijk niet opeens een paradijs. Niettemin kan het stelselmatig aanbieden van mindfulness in gevangenissen bijdragen aan een betere atmosfeer en een grotere betrokkenheid bij het voorbereiden op de terugkeer in de maatschappij.

Inward staat open voor samenwerkingen om mindfulness- en yogaprogramma’s binnen penitentiaire inrichtingen te verwezenlijken.

Mindfulness voor moeilijk-lerende kinderen en kinderen met gedragsproblematiek

In samenwerking met speciaal onderwijs wordt gewerkt aan het opzetten van mindfulness programma’s voor kinderen met pervasieve stoornissen, ADHD en lage intelligentie. Diverse studies wijzen erop dat deze groep veel baat kan hebben bij het aanleren van mindfulnessoefeningen. Kinderen vertonen minder onrust, agressie en andere gedragsproblematiek.

Deze aanpak verloopt doorgaans via het aanleren van mindfulness aan onderwijskrachten, die de oefeningen vervolgens met hun pupillen toepassen.

Andere toepassingen

Er zijn uiteraard veel meer toepassingen te bedenken. In verslavingsklinieken wordt al steeds meer gewerkt met mindfulness-technieken en yoga. Het is wachten op een slimmerik die mindfulness integreert met de gangbare supportgroepen zoals de AA/NA. Maatschappelijk werk, pleegzorg en jeugdzorg komen regelmatig mensen tegen die graag zouden willen maar zelfstandig niet de weg naar mindfulnesstrainingen vinden.

Maar het zijn niet alleen de problematische gevallen waarbij mindfulness kan helpen. Een mindfulnesstraining kan helpen bij het bewustwordingsproces van de beperkende aspecten in je leven, waardoor je slimmere keuzes kunt maken. Mindfulness kan bedrijven helpen om onnodig ziekteverzuim tegen te gaan. Het kan zelfs als methode fungeren om een afdelings- of bedrijfscultuur mensgericht en effectiever te maken.

Contact

Op haar eigen bescheiden wijze levert Inward graag een bijdrage aan een betere wereld door mee te denken over de toepasselijkheid van mindfulness en door deze programma’s (mede) te ontwikkelen en aan te bieden.

Is je belangstelling gewekt en wil je eens van gedachten wisselen? Neem hier dan contact op met Inward.

    Je naam (verplicht)

    Je email (verplicht)

    Onderwerp

    Je bericht