Vipassana

Een serie boeddhistische technieken die tot doel hebben “dingen te zien zoals ze werkelijk zijn”, dat wil zeggen: vergankelijk, onbevredigend en niet-zelf. Door mindfulness toe te passen op de sensaties waaruit je ervaring op dit moment bestaat zet je stapjes in de richting van het “ontwaken” dat de Boeddha onderwees.

« Terug naar het woordenboek met meditatietermen