Meditatie

Het trainen van je geest. Het woord bestaat al lang en heeft in vanuit de Christelijke traditie vaak een connotatie van “overpeinzing”. Dat bedoelen we hier expliciet niet; het aspect van de mentale ontwikkeling staat hier voorop. Vergelijk het Pali/Sanskriet woord bhavana.

« Terug naar het woordenboek met meditatietermen