Gelijkmoedigheid

Niet het één verkiezen boven het ander. En ook niet het één afwijzen ten faveure van iets anders. Een houding van volledige acceptatie jegens wat zich aan je voordoet op dit moment. Volgens boeddhisten de basishouding voor het ontwikkelen van inzicht in het lijden.

« Terug naar het woordenboek met meditatietermen